قیمت ورق پلکسی تایوانی یرلانگ (YearLong)

برند

رنگضخامت (میلیمتر)ابعاد (سانتی متر)

قیمت (تومان)

یرلانگ

شفاف

2

183*122

 

یرلانگ

رنگی

2

183*122

 

یرلانگشفاف2.5-10183*122

 

یرلانگ

رنگی

2.5-10

183*122

 

قیمت ورق پلکسی تایوانی چوچن (ChoChen)

برند

رنگضخامت (میلیمتر)ابعاد (سانتی متر)

قیمت (تومان)

چوچن

شفاف

2

183*122

 

چوچن

رنگی

2

183*122

 

چوچنشفاف2.5-10183*122

 

چوچن

رنگی

2.5-10

183*122

 

قیمت ورق پلکسی میکا، آلفا و ... (Mica, Alfta)

برند

رنگضخامت (میلیمتر)ابعاد (سانتی متر)

قیمت (تومان)

میکا/آلفا

شفاف

2

183*122

 

میکا/آلفا

رنگی

2

183*122

 

میکا/آلفاشفاف2.5-10183*122

 

میکا/آلفا

رنگی

2.5-10

183*122